9 điểm mới của luật pccc cho nhà ở và nhà chung cư mini

9 điểm mới của luật pccc cho nhà ở và nhà chung cư mini
Bộ Xây dựng đã thông qua & ban hành Thông tư 09/2023/TT-BXD bổ xung, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà ở và nhà chung cư mini. Hãy cùng Luxury Windows phân tích 9 tiêu điểm chính trong quy định PCCC mới này nhé!

9 điểm mới của luật pccc cho nhà ở và nhà chung cư mini (áp dụng từ 01/12/2023)

Bộ Xây dựng đã thông qua & ban hành Thông tư 09/2023/TT-BXD bổ xung, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà ở và nhà chung cư mini. Hãy cùng Luxury Windows phân tích 9 tiêu điểm chính trong quy định PCCC mới này nhé!

Sửa đổi phạm vi áp dụng của thông tư với nhà ở dùng để kinh doanh

Điểm chính trong phạm vi áp dụng của thông tư ngoài việc thay đổi tên đối tượng từ “nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh với diện tích sàn dành cho mục đích sản xuất, kinh doanh” thành “nhà ở riêng lẻ có kết hợp mục đích sử dụng khác” được quy định trong thông tư bao gồm các điều kiện như:

- Nhà ở riêng lẻ có độ cao từ 07 tầng trở lên hoặc có chiều cao phòng cháy chữa cháy (PCCC) từ 25 m trở lên hoặc có khối tích từ 5 000 m3 trở lên hoặc có nhiều hơn 01 tầng hầm đến 03 tầng hầm.

Như vậy, nhà ở riêng lẻ có mục đích thương mại chỉ cần có 1 đến 4 điều kiện này là thuộc đối tượng quy định của thông tư:

+ Xây tới 07 tầng;

+ Xây cao tới 25m;

+ Tổng khối tích tới 5 000m3;

+ Có từ 1 – 3 tầng hầm.

- Chung cư và nhà ở tập thể có chiều cao Pccc không quá 150m và không quá 3 tầng hầm.

Với chung cư, nhà tập thể thì đơn giản hơn khi giới hạn độ cao xây thấp hơn 150m và có dưới 3 hầm ngầm.

Cho phép áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn địa phương

Quy định này là sự ứng dụng linh hoạt của pháp luật khi cho phép áp dụng các tiêu chuẩn của nước ngoài vào việc xây dựng tại Việt Nam miễn sao đảm bảo các quy định tại điểm 1.5 của QCVN 06:2022/BXD nói riêng và luật PCCC nói chung.

Tương tự như vậy, cho phép chính quyền cơ sở tự ban hành QCKT cấp cơ sở để hiện thực quy định của quy chuẩn này tại các phần 3, 4, 5, 6 cũng như các phụ lục của QCVN 06.

Vách ngăn cháy Luxury

Bắt buộc sử dụng vách ngăn cháy loại 1 để ngăn khói

Điểm này đơn giản là sự nâng cấp cần thiết cho các vách ngăn cháy từ loại 2 lên loại 1 nhằm tăng khả năng ngăn cháy đặc biệt là ngăn khói. Cụ thể:

- Tại tất cả các sàn tầng hầm, ít nhất phải có một lối vào buồng thang bộ thoát nạn đi qua sảnh ngăn khói được ngăn cách với không gian xung quanh bằng vách ngăn cháy loại 1 hoặc giải pháp tương đương khác mà hiện nay chỉ yêu cầu tường ngăn cháy loại 2.

- Các nhà nhóm F1.2, F1.3, F2, F3, F4 có chiều cao PCCC dưới 28m nếu không thể bố trí được lối đi riêng ra bên ngoài mà phải đi qua sảnh chung thì lối vào buồng thang bộ chung từ các tầng hầm phải đi qua khoang đệm với giải pháp bao che giống như khoang đệm ngăn cháy loại 1, và phải có vách ngăn cháy loại 1 ngăn cách với phần còn lại của buồng thang bộ.

Với chú giải này, các công trình không xây lối đi riêng thì phải xây vách ngăn cháy loại 1 tạo phòng đệm ngăn cách với phần chung của công trình nhằm đảm bảo nguyên tắc tạo lối thoát hiểm khi xảy ra đám cháy.

Khoảng cách tối thiểu giữa 2 lối ra thoát nạn là 7m

Trong quy chuẩn 06 chưa quy định về khoảng cách giữa 2 lối thoát nạn đối với các công trình lớn có từ 02 lối thoát trở lên và nó được khắc phục trong lần bổ xung này, cụ thể như sau:

- Khoảng cách giữa hai lối ra thoát nạn được đo theo đường thẳng nối giữa hai cạnh xa nhất của chúng và phải lớn hơn hoặc bằng 07m;

- Trường hợp khoảng cách này nhỏ hơn 07m thì khoảng cách giữa hai lối ra thoát nạn được đo theo đường thẳng nối giữa hai cạnh gần nhất của chúng.

Quy định loại thang thoát nạn tương ứng

- Nhà có từ 3 tầng trở xuống hoặc chiều cao phòng cháy dưới 9m được dụng thang bộ loại 2 để thoát nạn:

+ Cần đảm bảo người trong nhà có thể thoát ra hoặc chạy lên sân thượng thoát ra khi có cháy;

+ Thang này phải được ngăn cách với khu vực tầng hầm bằng vách ngăn cháy loại 2.

- Nhà ở có độ cao PCCC từ 28 đến 50m sử dụng thang bộ loại 3 làm lối thoát nạn:

+ Theo đó, cho phép sử dụng cầu thang bộ loại 3 làm cầu thang thoát nạn trong các nhà có chiều cao PCCC từ trên 28 m đến 50 m với điều kiện phần thang bộ loại 3 từ trên 28 m

+ Đồng thời, phải được bảo vệ chống rơi ngã trên toàn bộ chiều cao các mặt thang hở ra ngoài trời.

Thang thoát hiểm ngoài trời

Đưa ra các điều kiện cụ thể hơn với nhà có độ cao PCCC từ trên 21 đến 25m

Thay vì nói chung chung về các hạng mục, nay nói rõ các điều kiện cụ thể cho các công trình xây dựng với độ cao từ 21m – 25m như sau:

- Diện tích mỗi tầng đang xét ≤ 150 m2;

- Số người lớn nhất trên mỗi tầng ≤ 15 người;

- Không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo các quy định của quy chuẩn này;

- Nhà được bảo vệ bằng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động;

- Người trong nhà có thể thoát ra ngoài nhà qua lối thoát nạn khẩn cấp (ra ban công, lô gia thoáng, qua cửa sổ và các lối thoát nạn khẩn cấp tương tự) với các thiết bị hỗ trợ thoát nạn (ví dụ thang P1, P2, thang ngoài nhà, thang dây, ống tụt và các thiết bị hỗ trợ thoát nạn khác); hoặc lên được sân thượng thoáng khi có cháy;

- Các lối ra thoát nạn của các gian phòng và từ mỗi tầng phải tuân thủ yêu cầu của quy chuẩn an toàn cháy cho nhà và công trình.

Việc đáp ứng các tiêu chuẩn này không khó và sẽ đảm bảo việc thực hiện công tác PCCC được hiệu quả, thiết thực hơn rất nhiều so với hiện nay.

Quy định những trường hợp không cần trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà

Các nhà ở và công trình không bị yêu cầu bắt buộc phải trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà nếu nằm trong phạm vi phục vụ của các nguồn cấp nước chữa cháy ngoài nhà như: Bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo và các nguồn nước tương tự khác.

Chiều rộng thang bộ dùng để thoát nạn

Chiều rộng của bản thang bộ dùng để thoát người không được nhỏ hơn chiều rộng tính toán hoặc chiều rộng của bất kỳ lối ra thoát nạn (cửa đi) nào trên nó, đồng thời không được nhỏ hơn:

- 1,2m: Đối với nhà nhóm F1.1 có tổng số người thoát nạn qua thang này lớn hơn 15 người từ mỗi tầng;

- 01m: Đối với nhà nhóm F1.1 có tổng số người thoát nạn qua thang này từ 15 người trở xuống từ mỗi tầng;

- 1,2m: Đối với nhà có số người trên tầng bất kỳ, trừ tầng một, lớn hơn 200 người;

- 0,7m: Đối với nhà có chiều cao PCCC không quá 15m và tổng số người thoát nạn qua thang này từ mỗi tầng không quá 15 người (trường hợp này chấp nhận bản thang có thể nhỏ hơn chiều rộng cửa thoát nạn của thang);

- 0,9m: Đối với tất cả các trường hợp còn lại.

Trường hợp phải bố trí họng khô cấp nước

Công trình phải bố trí họng khô cấp nước chữa cháy cho tầng khi diện tích không đủ để đảm bảo chiều rộng khe hở bản thang và giữa các lan can của bản thang đồng thời không yêu cầu khe hở với cầu thang thoát hiểm loại 3.

Trên đây là 9 điểm mới về phòng cháy chữa cháy sẽ được áp dụng từ 01/12/2023 cho nhà ở và công trình. Hy vọng, bài viết giúp quý khách nắm rõ và tuân thủ quy định của pháp luật phòng cháy hiện hành để thực hiện tốt công tác PCCC cho công trình nhà mình.

Loading...
DMCA.com Protection Status Protected by Copyscape